Vejledning til udenlandske patienter

Ca. en tredjedel af alle par i behandling på Nordica Fertilitetsklinik kommer fra udlandet - primært fra Norge og Sverige.

Vi har derfor valgt at bringe en kort introduktion, som giver et overblik over behandlingsforløbet for patienter fra udlandet.

Alle udenlandske patienter behøver kun at komme til Danmark én gang i hver behandlingscyklus.

Sådan kommer I i gang:

 1. Kontakt Ønsker I at høre mere om jeres muligheder for at komme i behandling hos Nordica beder vi jer kontakte os enten telefonisk eller pr. mail. I kan ringe og få en samtale med os mellem kl. 11 og 13 alle hverdage. Vores telefonnummer er +45. I kan også sende os en e-mail, hvor I kort fortæller om jeres situation. (Det er en god idé at I allerede her har jeres tidligere journaler klar, så vi hurtigere kan kommer i gang med jeres behandling):
  • Alder
  • Tidligere undersøgelser
  • Evt. tidligere behandlinger
 2. Planlægning På baggrund af jeres journaler og en telefonisk samtale, planlægger vi i samråd med jer, jeres behandlingsforløb.
 3. Formaliteter Herefter sender vi jer:
  • Behandlingsvejledning
  • Stimulationsskema
  • Relevante recepter
  • Samtykkeerklæring, som I bedes underskrive og returnere
 4. Tidsbestilling - skanning Herefter skal I ringe til jeres egen gynækolog, eller én af de gynækologer, som Nordica samarbejder med, hvor I skal aftale tid til den første skanning. Hvornår denne skanning skal finde sted kan I se i jeres behandlingsvejledning.
 5. Skanning Hver gang du er blevet skannet modtager vi direkte besked herom fra gynækologen. Sammen med ham planlægger vi det videre forløb, ligesom vi nøje følger med i jeres behandlingsforløb.
 6. Tidsbestilling - ægudtagning/inseminering Når tiden nærmer sig ægudtagning ved IVF-behandling eller inseminering ved IUI-behandling, aftales mødetidspunkt på Nordica i København. I kan enten aftale tid direkte med Nordica ellers aftaler vi tid med jeres gynækolog som retter henvendelse til jer.
 7. Ægudtagning/inseminering Ved IVF-behandling skal i regne med at være i Danmark i 2-3 dage. Dag 1 tager vi æggene ud og befrugter dem på laboratoriet. Dag 1-2 deler æggene sig. Dag 2 eller 3 er ægget/æggene klar til at blive lagt tilbage i livmoderen til videre udvikling. Ved inseminationsbehandling skal i regne med at være i Danmark i 1-2 ddage, afhængigt af om vi vælger at inseminere én eller to dage i træk.
 8. Graviditetstest 14 dage efter ægoplægning eller inseminering, beder vi jer tage en graviditetstest og ringe resultatet til os, så vi kan aftale det videre forløb.

Hvis I har spørgsmål er I naturligvis altid velkommen til at kontakte os på +45 alle hverdage mellem kl. 11 og 13.

Her kan I se hvor vi bor og hvor I kan overnatte:

 

Nyheder

Bedre IVF resulter med nyt Spindel mikroskop
Nordica Fertilitetsklinik. Spindel mikroskop i laboratoriet. Med dette helt nye Spindel mikroskop kan man præcist vurdere æggets kvalitet.

Ægdonation i Danmark
Anonymitet for donor fastholdes og økonmomisk kompensation for donors tidsforbrug er ikke mulig.

Gode resultater med laser assisted hatching
Brug af laser assisted hatching for kvinder over 38 år i IVF-behandling har medført en succesrate på 44%. Succesraten for samme gruppe af kvinder hvor laser assisted hatching ikke er anvendt er resultatet på 26%.

PCO klinik
Nordica og PCO foreningen er gået sammen om at skabe flere behandlingstilbud for PCO patienter.

Flere nyheder

Nyhedsbrev