Mandlige årsager til barnløshed

Mandlige årsager til barnløshed skyldes som regel dårlig sædkvalitet. Dårlig sædkvalitet kan skyldes:

Manglende sæddannelse i testiklerne

Manglende sæddannelse i testiklerne er den hyppigste årsag til dårlig sædkvalitet. Som regel har manden ingen symptomer på dårlig sædkvalitet, andet end han er ufrugtbar. Ved et nærmere eftersyn, ser vi ofte at testiklerne er noget mindre hos disse mænd, end normalt, samt at vi ofte ser et forhøjet niveau af det overordnede kønshormon FSH. Ved et for lavt FSH niveau, vil en serie hormonindsprøjtninger kunne genoprette sædkvaliteten.

Vi kender ingen behandlingsmetode, som kan genoprette en normal sæddannelse hos manden, når først skaden er sket. Vi ved også meget lidt om, hvorfor nogle mænd har dårlig sædkvalitet. En teori går på at manden har en fejl i Y-kromosomet, en anden teori er faktorer i miljøet.

Arbejder du f.eks. med sprøjtemidler og tungmetaller, kan dette påvirke din sædkvalitet. Arbejder du med sådanne områder, og har du dårlig sædkvalitet, er det en god idé at undgå sprøjtemidler og tungmetaller.

Ikke nedstegene testikler

Hvis drengebørns testikler ikke er faldet ned i pungen ved fødslen, risikerer disse drenge at få nedsat sædkvalitet senere i livet. Denne tilstand bør behandles så tidligt som muligt, for jo flere år testiklerne har været udsat for forhøjet temperatur, des større er chancen for nedsat sædkvalitet.

Infektioner

Infektioner som klamydia eller gonorré kan medføre passagestop for sæden i bitestikel eller sædlederen. Fåresyge hos voksne mænd kan medføre sterilitet, da selve det sæddannende væv ødelægges. Nogle gange kan steriliteten løses ved en operation eller ved udtagning af sædceller direkte fra bitestiklen eller selve testiklen.

Feber

Selv i kortere perioder kan høj feber nedsætte sædkvaliteten hos mænd i op til tre måneder efter. 

Testikelkræft

Mænd med testikelkræft vil ofte have, eller få, nedsat sædkvalitet efter stråle- eller kemoterapi. Hos nogle vil det kun være for en periode, mens andre mænd aldrig vil få god sædkvalitet igen. Det er derfor vigtigt, at mænd med testikelkræft overvejer at få nedfrosset sæd inden evt. behandling med stråle- eller kemoterapi.

Antistoffer i sæden

Nogle mænd danner antistoffer i sædvæsken, som gør at sædcellerne klumper sig sammen. Vi ved ikke altid, hvorfor manden danner antistoffer, nogle gange skyldes det, at manden er blevet steriliseret og har fået kappet sædstrengene. Er du blevet steriliseret, og ønsker du igen at få syet sædstrengen sammen, vil nogle mænd forblive ufrugtbare, da der i perioden for sterilisationen er dannet antistoffer mod sædcellerne.

Læs mere om behandlingsmulighederne

Der findes forskellige former for behandlinger, afhængigt af hvor dårlig mandens sædkvalitet er. Ved moderat nedsat sædkvalitet anvendes ofte insemination (IUI). Ved nedsat sædkvalitet anvendes reagensglasbehandling (IVF). Ved meget nedsat sædkvalitet kan mikroinsemination (ICSI) anvendes. Er der ingen sæd i mandens sædvæske, kan sædceller tages direkte fra bitestiklen – denne procedure kalder vi for TESA. Endeligt vælger nogle par at benytte sig af sæddonation.

Læs mere om de forskellige behandlinger:

  • Insemination (IUIH)
  • Insemination med donorsæd (IUID)
  • Reagensglasbehandling (IVF)
  • Mikroinsemination (ICSI)
  • Udtagning af sædceller (TESA)

 

Nyheder

Bedre IVF resulter med nyt Spindel mikroskop
Nordica Fertilitetsklinik. Spindel mikroskop i laboratoriet. Med dette helt nye Spindel mikroskop kan man præcist vurdere æggets kvalitet.

Ægdonation i Danmark
Anonymitet for donor fastholdes og økonmomisk kompensation for donors tidsforbrug er ikke mulig.

Gode resultater med laser assisted hatching
Brug af laser assisted hatching for kvinder over 38 år i IVF-behandling har medført en succesrate på 44%. Succesraten for samme gruppe af kvinder hvor laser assisted hatching ikke er anvendt er resultatet på 26%.

PCO klinik
Nordica og PCO foreningen er gået sammen om at skabe flere behandlingstilbud for PCO patienter.

Flere nyheder

Nyhedsbrev