IUIDInsemination (IUI)

Insemination forkortes ofte til IUI, som står for intra uterine insemination.

Insemination anvendes i tilfælde, hvor manden har lettere nedsat sædkvalitet, hvis kvinden har uregelmæssige ægløsninger, og/eller hvis årsagen til barnløshed er uforklarlig.

For mange par betyder insemination at reagensglasbehandling kan undgås. Chancen for graviditet ved insemination er ca. 15 procent per behandling.

Insemination er en smertefri behandlingsmetode, som kort fortalt går ud på at den oprensede sæd sprøjtes op i kvindens livmoder, på tidspunktet for ægløsningen. Sandsynligheden for graviditet øges med insemination, fordi vi sikrer os at sæden sprøjtes direkte op i livmoderen på det helt rigtige tidspunkt. Vi hjælper med andre ord sæden op, da nogle sædceller kan have svært ved selv at finde vej til æggelederne. Se illustrationen af insemination:

IUI

Insemination kan finde sted med partnerens sæd, så kalder vi det for IUIH, eller med donorsæd, så kalder vi det for IUID. Donorsæd anvendes i de tilfælde, hvor mandens sædkvalitet er meget dårlig, eller hvis han slet ikke producerer sædceller.

Behandling med insemination forudsætter at:

 • Kvinden har ægløsning, hvad enten den sker på naturlig vis eller ved medicinering.
 • Kvinden har normal passage gennem æggelederne.
 • Kvinden er undersøgt for klamydia, røde hunde og celleforandringer.
 • Begge parter er undersøgt for smitsomme og arvelige sygdomme.
 • At der ved insemination med mandens egen sæd, er tilstrækkeligt med egnede sædceller til behandlingen.

For at behandlingen skal lykkes er det vigtigt at æggeledere og livmoder fungerer normalt. Der skal være fri passage gennem æggelederne. Æggelederne skal kunne opsamle ægget efter ægløsningen, og de skal kunne transportere det befrugtede æg til livmoderen, hvor det skal sætte sig fast og udvikle sig til en baby. Nedenfor kan du se en illustration af en normalt fungerende livmoder:

Uterus DK

 

Insemination trin for trin:

Nedenfor kan du i korte vendinger se hvad der sker i behandlingsforløbet.

 1. Indledende samtale med lægen, hvor vi sikrer at I er velinformeret om jeres behandling.
 2. Undersøgelse for barnløshed. Her undersøger jer begge to for mulige årsager til barnløshedsproblemet.
 3. Mild hormonstimulering. Kvinden får en mild hormonstimulering for at regulere ægproduktionen og ægløsningstidspunktet.
 4. Vi laver en ultralydsskanning af ægblærerne for at bestemme det rette tidspunkt for inseminationen.
 5. Ægløsningstest/ægløsningssprøjte. Denne sprøjte sikrer at ægløsningen og inseminationen finder sted på samme tidspunkt.
 6. Insemination med mandens sæd ved IUIH, eller med donorsæd ved IUID. Gøres normalt to dage i træk, for at øge sandsynligheden for graviditet.
 7. Graviditetstest foretages 14 dage efter insemination.

Om donorsæd

Donor er altid anonym, anonymiteten virker altid begge veje, og hverken I eller vi kan nogen sinde få donors navn at vide. Donoren udvælges af laboranten på baggrund af mandens øjenfarve, hårfarve, vægt, højde og race.

For at blive godkendt som sæddonor må man ikke have nogle specielle kendetegn, eller være bære af alvorlige arvelige sygdomme.

Sæden indkøbes hos Cryos i Århus. Cryos nedfryser sæden i mindst 6 måneder inden vi må bruge den. I denne periode bliver donor løbende kontrolleret for kønssygdomme, heriblandt HIV.

Lykkedes behandlingen med IUI ikke, kan reagensglasbehandling (IVF-behandling) være en mulighed - læs mere om IVF-behandling her.

 

Nyheder

Bedre IVF resulter med nyt Spindel mikroskop
Nordica Fertilitetsklinik. Spindel mikroskop i laboratoriet. Med dette helt nye Spindel mikroskop kan man præcist vurdere æggets kvalitet.

Ægdonation i Danmark
Anonymitet for donor fastholdes og økonmomisk kompensation for donors tidsforbrug er ikke mulig.

Gode resultater med laser assisted hatching
Brug af laser assisted hatching for kvinder over 38 år i IVF-behandling har medført en succesrate på 44%. Succesraten for samme gruppe af kvinder hvor laser assisted hatching ikke er anvendt er resultatet på 26%.

PCO klinik
Nordica og PCO foreningen er gået sammen om at skabe flere behandlingstilbud for PCO patienter.

Flere nyheder

Nyhedsbrev