Woman readingFakta om barnløshed

Barnløshed kan defineres som, et pars manglende evne til at blive gravid efter et års forsøg eller mere, ved regelmæssig og ubeskyttet samleje.

8-10% af alle par i den fødedygtige alder er barnløse

The World Health Organization (WHO) har vurderet, at ca. 8-10% af alle par oplever en eller anden form for barnløshed. På verdensplan vil det betyde, at ca. 50-80 millioner mennesker lider under barnløshed.

Mandlig og kvindelig barnløshed

Forholdet mellem kvindelig og mandlig barnløshed er næsten lige. Barnløshed skyldes for 30-40% af alle tilfælde udelukkende problemer med det kvindelige reproduktive system, hvor problemer med det mandlige reproduktive system tæller 10-30% af alle tilfælde. I 15-30% af tilfældene skyldes barnløshed både mandlige og kvindelige problemer. Efter grundig lægelig gennemgang af barnløse par, viser det sig i 5-10% tilfælde, at parrenes barnløshed skyldes uforklarlige årsager.

  • Lukkede æggeleder og/eller bughinde problemer tæller ca. 35% af de kvindelige årsager til barnløshed.
  • Uregelmæssig eller unormal ægløsning tæller ca. 25%.
  • Endometriosis findes i ca. 35% af de tilfælde, hvor barnløse kvinder har fået lavet en laparoscopy.
  • Ca. 20% af alle par som får lavet en gennemgribende undersøgelse for barnløshed, bliver diagnosticeret med uforklarlige årsager, da det ikke er muligt at finde nogen specifik grund til barnløsheden.

Normalt frugtbare par har en graviditetsrate på 25% ved hver menstruationscyklus

- vel at mærke ved regelmæssig ubeskyttet samleje. Det anslås at ca. 10% af alle normalt frugtbare par ikke bliver gravide, det første år de forsøger. Tallet reduceres til 5% efter to års forsøg.

Ved effektiv behandling for barnløshed opnås en succesrate på op til 25% pr cyklus

Til sammenligning med normalt frugtbare par, vil effektiv behandling af barnløse som regel nå op på en succesrate på 25% pr. cyklus i behandling. Det vil sige, at det som regel tager flere gentagende behandlinger før det lykkedes at opnå graviditet. Ved almindelig hormonstimulering, hvor ægløsningen er uregelmæssig, vil man normalt opnå en meget stor succesrate, og kvinder i behandling, vil efter nogle behandlinger have en succesrate på mere end 80%.

Faktorer som kan influere på resultatet af behandlingerne

Under alle former for behandling af barnløshed, bør man notere sig nogle faktorer, som kan influere på succesraten. Kvindens alder og varigheden af barnløsheden påvirker succesraten for det enkelte par. For kvinden gælder, at hendes frugtbarhed falder, som hun bliver ældre, især efter hun er blevet 40 år. Når kvinden er under behandling, bliver hendes sandsynlighed for at opnå graviditet yderligere formindsket, hvis manden også har fertilitetsproblemer.

Succesraten ved IVF behandlinger er 25% eller mere i Europa

Generelt er succesraten for IVF behandlinger blevet forbedret gennem de seneste ti år. Fødselsraten varierer dog i forhold til den ekspertise og erfaring, som den enkelte klinik råder over. Klinikker i Europa har rapporteret at graviditetsraten ved IVF efter én behandling er 25% eller derover. I 1993 bekendtgjorte FIVNAT, et fransk register, en graviditetsrate på 25,4% pr. ægoplægning ud af 23.025 aspirerede æg. Baseret på disse resultater, vil en kvinde under 40 år, hvis partner ikke har fertilitetsproblemer, blive gravid og kunne føde efter 3-4 behandlinger.

Succesraten kan som sagt variere fra klinik til klinik. En af årsagerne kan være den gruppe af kvinder, som er i behandling. En klinik som behandler en stor gruppe af kvinder over 40 år, vil sandsynligvis rapportere lavere succesrater end andre klinikker, der behandler yngre kvinder f.eks. kvinder under 35 år, da ældre kvinder typisk har sværere ved at blive gravide.

Læs mere om behandling af barnløshed.

Hvis I ønsker straks at komme i behandlig for ufrivillig barnløshed tilbyder Nordica en gratis og uforpligtende konsultation med en læge.

Bestil tid - klik her 

Kilde: www.ferti.net

 

Nyheder

Bedre IVF resulter med nyt Spindel mikroskop
Nordica Fertilitetsklinik. Spindel mikroskop i laboratoriet. Med dette helt nye Spindel mikroskop kan man præcist vurdere æggets kvalitet.

Ægdonation i Danmark
Anonymitet for donor fastholdes og økonmomisk kompensation for donors tidsforbrug er ikke mulig.

Gode resultater med laser assisted hatching
Brug af laser assisted hatching for kvinder over 38 år i IVF-behandling har medført en succesrate på 44%. Succesraten for samme gruppe af kvinder hvor laser assisted hatching ikke er anvendt er resultatet på 26%.

PCO klinik
Nordica og PCO foreningen er gået sammen om at skabe flere behandlingstilbud for PCO patienter.

Flere nyheder

Nyhedsbrev