Resultaterne fra Nordica Fertilitetsklinikken sidste 1185 behandlinger:

 

 

 

Graviditetsrate for IVF og ICSI for kvinder under 40 år:                      27%  (C.L 23-30%) *

 

                     

Graviditetsraten for IVF og ICSI for kvinder over 40 år:                      15%  (C.L. 11-19%) *

 

                      

Inseminationsbehandlinger med homolog sæd:                                   18 % (C.L. 14-22%) *

 

                     

Insemination med donor sæd:                                                           22%   (C.L. 18-27%) *                     

 

 

*Når du læser disse resultater så er de angivne procenter de resultater som er et gennemsnit af Nordica klinikkens behandling i de forskellige aldersgruppe. De angivne værdier er den statistiske usikkerhed inden for hvilken resultaterne ligeså godt kunne have ligget.

 

Efter Sundhedsstyrelsens retningslinjer for drift af en fertilitetsklinik skal hver enkelt klinik oplyse om deres egne individuelle resultater på en så direkte måde som muligt.

 

 

*(Confidence 0.95)

 

Nyheder

Bedre IVF resulter med nyt Spindel mikroskop
Nordica Fertilitetsklinik. Spindel mikroskop i laboratoriet. Med dette helt nye Spindel mikroskop kan man præcist vurdere æggets kvalitet.

Ægdonation i Danmark
Anonymitet for donor fastholdes og økonmomisk kompensation for donors tidsforbrug er ikke mulig.

Gode resultater med laser assisted hatching
Brug af laser assisted hatching for kvinder over 38 år i IVF-behandling har medført en succesrate på 44%. Succesraten for samme gruppe af kvinder hvor laser assisted hatching ikke er anvendt er resultatet på 26%.

PCO klinik
Nordica og PCO foreningen er gået sammen om at skabe flere behandlingstilbud for PCO patienter.

Flere nyheder

Nyhedsbrev