Lov om ægdonation - flere behandlingsmuligheder

Nye behandlingsmuligheder – ny lov om kunstig befrugtning er vedtaget.

Barnløse har fordel af den nye lov som udvider behandlingsmulighederne.

Det betyder

  1. Ægdonation er tilladt med æg fra kvinder som ikke selv er i behandling. Enten moderen eller/og faderen skal være biologisk beslægtet.
  2. Anonymiteten for sæd og ægdonorer bevares.
  3. Økonomisk kompensation til donor for den forbrugte tid er ikke mulig.   
  4. Nedfrosne æg må opbevares i op til 5 år (tidligere 2 år) med ikrafttræden 10 juni 2006.
  5. Nedfrosne æg som opbevares på offentlige klinikker må opsætte disse med henblik på at få flere børn.
  6. Forældreegnethed. Lægen skal vurdere om forældrene er i stand til at tilgodese barnets tarv.
  7. Enlige kvinder tilbydes behandling med kunstig befrugtning.

Grundet punkt 2 om anonymitet ser vi det ikke muligt at organisere at søskende eller venner donnerer til en bestemt modtager.

Loven gælder fra 1 januar 2007.

 

Læs hele loven her.

Læs mere om ægdonation.

 

Nyheder

Bedre IVF resulter med nyt Spindel mikroskop
Nordica Fertilitetsklinik. Spindel mikroskop i laboratoriet. Med dette helt nye Spindel mikroskop kan man præcist vurdere æggets kvalitet.

Ægdonation i Danmark
Anonymitet for donor fastholdes og økonmomisk kompensation for donors tidsforbrug er ikke mulig.

Gode resultater med laser assisted hatching
Brug af laser assisted hatching for kvinder over 38 år i IVF-behandling har medført en succesrate på 44%. Succesraten for samme gruppe af kvinder hvor laser assisted hatching ikke er anvendt er resultatet på 26%.

PCO klinik
Nordica og PCO foreningen er gået sammen om at skabe flere behandlingstilbud for PCO patienter.

Flere nyheder

Nyhedsbrev