Forskning og udvikling

Nordica støtter forskning og udvikling i tæt samarbejde med de nordiske lande og universiteter. På denne måde kan vi tilbyde de nyeste fremskridt indenfor fertilitetsbehandling, ligesom vi konstant ønsker at udvikle bedre og mere nænsomme behandlingsmetoder. Gennem vores globale netværk af Nordica klinikker og samarbejdspartnere spredes den nyeste viden, og således evaluerer vi løbende vores arbejdsprocedurer, videreuddannelse og protokoller.

 

Kvalitetssikring

Vi vil gerne være Jeres foretrukne behandlingssted, og vi ved også at dette kræver noget helt særligt af vores kvalitetsniveau.

Alle Nordica klinikker arbejder udelukkende med udstyr af højeste kvalitet. Vi søger hele tiden at forbedre og udvikle vores eksisterende arbejdsprocedurer. Dette gøres blandt andet gennem:

  • Behandling af højt specialiserede og erfarne læger indenfor gynækologi, sygeplejersker specialiserede i fertilitetsbehandling samt laboranter eksamineret i kunstig befrugtning.
  • Vedvarende teoretisk og praktisk træning af al Nordica personale, dels på de lokale klinikker, men også i samarbejde med universitetsmiljøer.
  • At al personale løbende bliver certificeret af en af vores danske specialister i fertilitetsbehandling.
  • At alle vores læger er medlemmer af deres nationale IVF forening.

Alle arbejdsprocedurer, samt alle niveauer af Jeres behandlingsproces er nøje defineret og beskrevet i vores klinikmanualer. Dette har vi gjort, for at sikre højeste sikkerhed for kvalitet, og for at mindske sandsynligheden for afvigelser, som naturligvis ikke kan accepteres. Vi evaluerer og opdaterer løbende vores manualer.

Når vi har med barnløshed at gøre, er enhver graviditet afhængig af vores omhu. Derfor registrerer og krydstjekker vi på alle niveauer af behandlingsforløbet. Vi sikrer konstant det rette identitetsforhold på alle embryoner og par i behandling. Således ved vi nøjagtigt hvem der gør hvad, og hvornår dette og hint gøres eller er blevet gjort.

 

Nyheder

Bedre IVF resulter med nyt Spindel mikroskop
Nordica Fertilitetsklinik. Spindel mikroskop i laboratoriet. Med dette helt nye Spindel mikroskop kan man præcist vurdere æggets kvalitet.

Ægdonation i Danmark
Anonymitet for donor fastholdes og økonmomisk kompensation for donors tidsforbrug er ikke mulig.

Gode resultater med laser assisted hatching
Brug af laser assisted hatching for kvinder over 38 år i IVF-behandling har medført en succesrate på 44%. Succesraten for samme gruppe af kvinder hvor laser assisted hatching ikke er anvendt er resultatet på 26%.

PCO klinik
Nordica og PCO foreningen er gået sammen om at skabe flere behandlingstilbud for PCO patienter.

Flere nyheder

Nyhedsbrev