Couple dancingNordica og holdninger 

Her kan du læse mere om hvilke værdier, patientpolitiske og etiske principper Nordica arbejder ud fra. Det skal betragtes som et sæt "leveregler", Nordica medarbejdere selv har definineret. Ny viden og personale rekrutteres ligeledes ud fra disse definitioner. I takt med at organisationen udvikler sig, udvikles også disse synspunkter.

 

Værdier

Vi mener, at respekt og omhu for vores omverden, er den eneste rigtige måde, hvorpå vi kan behandle og drage omsorg. Grundlæggende arbejder vi ud fra at vores værdier skal gennemsyre al arbejde på tværs af klinikker, behandlinger, faggrænser, personel og kulturer. Vi arbejder ud fra fire hjørnesten:

 • Respekt for individet
 • Vi anser omsorg for parret og tilfredshed blandt vores patienter som den højeste prioritet blandt vores personale.
 • Vi er ansvarlige for, at vores viden konstant er opdateret, således I kan føle Jer trygge ved at lade Jer behandle på en Nordica klinik.
 • Vi mener, at entusiasme og samarbejde skaber resultater, og vi søger konstant resultater gennem vedholdenhed og dedikation.

 

Patientpolitik

Med vores værdier i baghovedet har vi udarbejdet en patientpolitik. Derfor kan patienter på enhver Nordica klinik altid forvente at:

 • Modtage behandling uden diskrimination overfor race, religion, køn, tilhørsforhold, handicap og/eller social status.
 • Modtage omhyggelig behandling i et rent og trygt miljø.
 • Modtage fuldstændig information om behandlingsprocessen, herunder diagnoser, behandling og prognoser.
 • Al information og journaler vedrørende behandlingen holdes privat og fortroligt.
 • Modtage al den information I måtte ønske for at kunne give samtykke til Jeres fertilitetsbehandling.
 • I kan klage uden at frygte for niveauet af den videre behandling og service.
 • Modtage patientjournalen uden beregning, samt en kopi af denne.
 • Modtage en detaljeret regning med henvisning til alle delelementer i regningen.

 

Etik

Den bioteknologiske forskning gennemgår i disse år en rivende udvikling, og kontroversielle emner indenfor reproduktive teknologier er til debat. I Nordica har vi fundet det hensigtsmæssigt, at definere nogle etiske regler, som gælder samtlige Nordica klinikker verden over. Reglerne tager afsæt i dansk og international debat.

 • I Nordica foretages der ikke kloning.
 • Vi foretager ikke kønsselektion ved fertilisering eller anden genselektion.
 • Alle klinikker skal udover at følge Nordicas regler, følge deres lokale lovgivning indenfor reproduktive teknologier.

 

Læs mere om etiske debatter og bioteknologi på:

 

 

Nyheder

Bedre IVF resulter med nyt Spindel mikroskop
Nordica Fertilitetsklinik. Spindel mikroskop i laboratoriet. Med dette helt nye Spindel mikroskop kan man præcist vurdere æggets kvalitet.

Ægdonation i Danmark
Anonymitet for donor fastholdes og økonmomisk kompensation for donors tidsforbrug er ikke mulig.

Gode resultater med laser assisted hatching
Brug af laser assisted hatching for kvinder over 38 år i IVF-behandling har medført en succesrate på 44%. Succesraten for samme gruppe af kvinder hvor laser assisted hatching ikke er anvendt er resultatet på 26%.

PCO klinik
Nordica og PCO foreningen er gået sammen om at skabe flere behandlingstilbud for PCO patienter.

Flere nyheder

Nyhedsbrev