Samtaletilbud

Individuel samtaleterapi

En samtale tager udgangspunkt i dig og din aktuelle livssituation. Terapien former sig som regelmæssige samtaler over en kortere eller længere tidsperiode afhængig af din situation. Samtalerne skal hjælpe dig til at finde en måde, hvorpå du kan leve med det der er dit livsvilkår lige nu. Samtalerne er en mulighed for at opdage og ændre det der måske forhindrer din personlige vækst.

Individuel terapi foregår med 1 terapeut i 1 time. Pris pr. gang kr. 700,00

Parterapi

Fertilitetsbehandling er en hård belastning for et parforhold. Vi tilbyder samtaler, hvor vi tager udgangspunkt i hvordan I har det hver især, og hvordan I samarbejder om den livssituation I befinder jer i lige nu. Der vil være fokus på jeres kommunikation og den måde I hører og modtager hinanden på. Parterapi er en måde at støtte jer på, således I kommer så nænsomt som muligt igennem jeres behandlingsforløb.

Parterapien foregår med 1 terapeut i 1 ¼ time pr. gang. Pris pr. gang kr. 980,00

Gruppe samtaler

I en gruppe får du mulighed for at dele din livssituation med andre som befinder sig i samme situation. Det er vigtigt, at have et sted hvor du frit kan tale om det der fylder, uden at skulle tænke for meget over om de andre nu også forstår. Her vil blive udvekslet erfaringer, delt sorger og glæder. Og der vil være mulighed for at danne et netværk, som kan være en hjælp og støtte for dig i hverdagen.

Vi vil være 2 terapeuter tilstede til at støtte op om Jeres processer. En gruppe består af 8 deltagere. Tidsforløbet er 8 gange, hver 14 dag i 3 timer pr. gang. Pris pr. gang kr. 675,00

Alle samtaler foregår under tavshedspligt og I er velkomne til at kontakte os for en uforpligtigende samtale.

Her kan du se hvordan du kommer i kontakt med os.

 

Nyheder

Bedre IVF resulter med nyt Spindel mikroskop
Nordica Fertilitetsklinik. Spindel mikroskop i laboratoriet. Med dette helt nye Spindel mikroskop kan man præcist vurdere æggets kvalitet.

Ægdonation i Danmark
Anonymitet for donor fastholdes og økonmomisk kompensation for donors tidsforbrug er ikke mulig.

Gode resultater med laser assisted hatching
Brug af laser assisted hatching for kvinder over 38 år i IVF-behandling har medført en succesrate på 44%. Succesraten for samme gruppe af kvinder hvor laser assisted hatching ikke er anvendt er resultatet på 26%.

PCO klinik
Nordica og PCO foreningen er gået sammen om at skabe flere behandlingstilbud for PCO patienter.

Flere nyheder

Nyhedsbrev