Gode resultater med Laser Assisted Hatching i forbindelse med IVF-behandling

Nordica Fertilitetsklinik.

Et af de mest frustrerende elementer i moderne fertilitetsbehandling (IVF-behandling) for både patienter og læger er, at det desværre ikke er alle vores patienter, der bliver gravide. Lav graviditetsrate ses især blandt par, der har gennemgået mange IVF-behandlinger, eller par hvor kvinden er over 38 år. I disse tilfælde kan Assisted Hatchning være løsningen.

Assisted Hatching betyder klækning af ægget. Klækning af ægget er en nødvendighed for at ægget kan sætte sig fast i livmoderen og blive til en graviditet. Et par timer inden det befrugtede æg placeres i livmoderen laver man Assisted Hatching, hvor vi i laboratoriet laver et lille brud på æggeskallen.

Assisted Hatching er en teknisk kompliceret procedure, og det er muligvis derfor at man i nogle fertilitetscentre ikke oplever den samme forbedring af graviditetsraterne. Derudover er det vigtigt at foretage den rette efterbehandling.

Brug af Assisted Hatching ved IVF behandlingen har forårsaget en dramatisk forbedring i vores graviditetsresultater. Også velkontrollerede undersøgelser, på blandt andet New York Medical College, viser at chancerne for at ægget sætter sig fast i livmoderen forbedres ved brug af Assisted Hatching. Specielt viser det sig at kvinder over 38 år, eller kvinder med et let forhøjet FSH (follikel stimulerende hormon) niveau i blodet på 3. menstruationsdag har glæde af Assisted Hatching.

Resultater for assisted hatching 2005

Med assisted hatching

Uden assisted hatching

Antal behandlinger

72

43

Antal med en postiv graviditetstest

32

11

Procent gravide

44 %

26 %

Først opdagede vi, at vi med laser hatching kunne styre proceduren bedre end med den hidtil anvendte syre hatching. Det andet vi så var, at graviditetsresultaterne med assisted hatching for kvinder mellem 35 og 40 år nu er lige så gode, som de resultater vi har for kvinder under 35 år. Udover vores egne studier viser gængs litteratur også at asisted hatching forbedrer resultaterne for kvinder i alle andre aldre, hvorfor vi anbefaler denne behandling til vores patienter.

Forklaringen på succesen bag Assisted Hatching er, at ægget ikke bruger energi på at komme ud af æggeskallen, men sparer denne til den senere udvikling.

Der er en meget lille risiko for at man kan skade æggene ved Assisted Hatching. Denne risiko er yderst minimal når der anvendes Laser Assisted Hatching, som vi gør. Ligeledes har det været påpeget at der kan være en lille risiko for at man får enæggede tvillinger ved denne procedure. Dette ses formentligt kun hvis der laves meget store huller i æggeskallen, hvilket ikke sker ved brug af Laser Assisted Hatching.

Hos Nordica Fertilitetsklinik tilbyder vi i dag Assisted Hatching til alle par:

  • der har været mange IVF-behandlinger igennem
  • hvor kvinden er over 35 år
  • hvor kvinden har en let forhøjet FSH målt på 3. menstruationsdag

 

Referencer:

Petersen CG, Mauri AL, Baruffi RL, Oliveira JB, Massaro FC, Elder K, Franco

JG Jr.

Implantation failures: success of assisted hatching with quarter-laser zona

thinning.

Reprod Biomed Online. 2005 Feb;10(2):224-9.

 

Gabrielsen A, Agerholm I, Toft B, Hald F, Petersen K, Aagaard J, Feldinger

B, Fedder J.

Assisted hatching improves implantation rates on cryopreserved-thawed embryos.

A randomized prospective study.

Hum Reprod. 2004 Oct;19(10):2258-62. Epub 2004 Aug 19.

 

Primi MP, Senn A, Montag M, Van der Ven H, Mandelbaum J, Veiga A, Barri P,

Germond M.

A European multicentre prospective randomized study to assess the use of

assisted hatching with a diode laser and the benefit of an

immunosuppressive/antibiotic treatment in different patient populations.

Hum Reprod. 2004 Oct;19(10):2325-33. Epub 2004 Jul 29.

 

Practice Committee of the American Society for Reproductive Medicine.

The role of assisted hatching in in vitro fertilization: A review of the

literature.

Fertil Steril. 2004 Sep;82 Suppl 1:S164-5. Review. No abstract available.

 

Frydman N.

Assisted hatching: procedure and effectiveness

J Gynecol Obstet Biol Reprod (Paris). 2004 Feb;33(1 Pt 2):S25-8. Review.

 

Sallam HN, Sadek SS, Agameya AF.

Assisted hatching--a meta-analysis of randomized controlled trials.

J Assist Reprod Genet. 2003 Aug;20(8):332-42.

 

 

Nyheder

Bedre IVF resulter med nyt Spindel mikroskop
Nordica Fertilitetsklinik. Spindel mikroskop i laboratoriet. Med dette helt nye Spindel mikroskop kan man præcist vurdere æggets kvalitet.

Ægdonation i Danmark
Anonymitet for donor fastholdes og økonmomisk kompensation for donors tidsforbrug er ikke mulig.

Gode resultater med laser assisted hatching
Brug af laser assisted hatching for kvinder over 38 år i IVF-behandling har medført en succesrate på 44%. Succesraten for samme gruppe af kvinder hvor laser assisted hatching ikke er anvendt er resultatet på 26%.

PCO klinik
Nordica og PCO foreningen er gået sammen om at skabe flere behandlingstilbud for PCO patienter.

Flere nyheder

Nyhedsbrev