IVFIVF behandling - Reagensglasbehandling 

Reagensglasbehandling forkortes ofte som IVF, som står for In Vitro Fertilisering. In vitro betyder i glas på latin og kaldes også IVF behandling.

Kort fortalt går IVF behandling ud på, at ægget tages ud af æggestokkene for at blive befrugtet med sæden i et laboratorium. Herpå dyrkes ægget i ca. 2 døgn, før det nu befrugtede æg lægges tilbage i livmoderen til normal udvikling. Ved IVF behandling stimuleres kvindens æggestokke til at producere flere og større æg end ved en normal cyklus. Det betyder, at der kan tages mere end ét æg ud til IVF behandlingen. Ved en normal cyklus producerer kvinden normalt ikke mere end ét æg. Flere æg forbedrer sandsynligheden for at finde egnede æg til befrugtningen.

IVF behandling anbefales i de tilfælde hvor kvinden har aflukkede æggeledere, dårlig sædkvalitet hos manden eller uforklarlige årsager til barnløshed. Der findes en række forskellige medicinske tilgange til IVF behandling, som tilpasses til de individuelle behov. Det vil I få mere information om når I kommer til en samtale på klinikken.

Forudsætninger for IVF behandling:

 • Manden producerer sædceller. Eller sædceller, som vi i særlige tilfælde kan tage direkte fra testiklen eller bitestiklen. Producerer manden ikke sædceller, kan donorsæd anvendes.
 • Kvinden har ægløsning, hvad enten den kommer af sig selv eller ved hormonbehandling.
 • Kvinden har en normal livmoder.
 • Der ikke forekommer nogle kønssygdomme eller infektioner hos nogle af parterne.
 • I har modtaget rådgivning om mulige arvelige sygdomme.

For at opnå de bedst mulige resultater ved behandlingen, er det vigtigt at kvinden producerer æg, og at hendes livmoder er i stand til at modtage det befrugtede æg. Producerer kvinden ikke selv æg, kan IVF behandling foretages med donoræg.

IVF behandling trin for trin:

Her får du en kort oversigt over de enkelte trin ved IVF behandling.

 1. Samtale med lægen. Her sikrer vi, at I bliver velinformerede om jeres IVF-behandling.
 2. Undersøgelse for barnløshed. Vi undersøger jer begge for årsagerne til barnløshed.
 3. Hormonstimulering. Kvinden får en hormonstimulering, som regulere ægudviklingen og ægmodningen.
 4. Ultralydsskanning af ægblærerne. Her kan vi bestemme det rette tidspunkt for ægudtagning.
 5. Ægudtagning (ægaspiration). Æggene tages ud af æggestokkene med en tynd nål gennem skedevæggen. Ægudtagningen foretages i lokalbedøvelse.  
  IVF
 6. Sædprøve. Manden afleverer en sædprøve på dagen for ægudtagning. Anvendes donorsæd eller nedfrossen sæd, fryses disse op.
 7. Befrugtning af ægget (fertiliseringen). De udtagne æg befrugtes med sæden i laboratoriet.
 8. Ægoplægning (transferering). Det/de befrugtede æg lægges tilbage i kvinden livmoder til normal udvikling.
 9. Efterbehandling. Livmoderslimhinden stimuleres, så den er rede til at holde på ægget.
 10. Graviditetstest foretages 14 dage efter ægoplægningen.

Viser det sig, at sædkvaliteten ikke god nok til på egen hånd at befrugte ægget, kan mikroinsemination være løsningen - læs mere om mikroinsemination her.

 

Nyheder

Bedre IVF resulter med nyt Spindel mikroskop
Nordica Fertilitetsklinik. Spindel mikroskop i laboratoriet. Med dette helt nye Spindel mikroskop kan man præcist vurdere æggets kvalitet.

Ægdonation i Danmark
Anonymitet for donor fastholdes og økonmomisk kompensation for donors tidsforbrug er ikke mulig.

Gode resultater med laser assisted hatching
Brug af laser assisted hatching for kvinder over 38 år i IVF-behandling har medført en succesrate på 44%. Succesraten for samme gruppe af kvinder hvor laser assisted hatching ikke er anvendt er resultatet på 26%.

PCO klinik
Nordica og PCO foreningen er gået sammen om at skabe flere behandlingstilbud for PCO patienter.

Flere nyheder

Nyhedsbrev