Undersøgelse af kvindenForundersøgelse af kvinden

Inden vi begynder behandling af barnløshed, er det vigtigt at vi kender årsagerne til barnløsheden. Både manden og kvinden undersøges. Undersøgelse af kvinden indebærer generel helbredsinformation, undersøgelse af livmoderen og hormonanalyse.

Helbredsinformation

Vi skal vide noget kvindens generelle helbredstilstand, vi kigger bl.a. på:

  • Livsstilsforhold (rygning, overvægt mv.)
  • Evt. sygdomme
  • Om hun har haft røde hunde, klamydia og celleforandringer.
  • Om hun får ægløsning, enten af sig selv eller ved hjælp af hormonbehandling.

Undersøgelse af livmoderen og æggeledere

Vi undersøger livmoderen for at se om livmoderen ser normal ud og om der er passage gemmen æggelederne. Illustrationen viser en normal livmoder med fuld passage i æggelederne.

 

Uterus DK

 

Der findes forskellige metoder til at undersøge livmoderen. Normalt giver en vandskanning af livmoderen tilstrækkelig information om livmoderens og æggeledernes funktion. Nedenfor kan du læse mere om de forskellige undersøgelsesmetoder, og hvorfor det nogle gange er nødvendigt at undersøge på forskellig vis.

Vandskanning (HSU)

Ved en vandskanning kan vi med ultralyd undersøge om kvinden har en normal livmoder, og om der er fri passage for æggene gennem æggelederne. En vandskanning tager 10 minutter, og er som regel smertefri. Nogle vil opleve lidt ubehag ved undersøgelsen. Vandskanninger kaldes ofte for HSU, og er en forkortelse for hysterosalpingoultrasonografi. Vandskanning er den oftest anvendte metode til at undersøge kvindens livmoder og æggeledere.

Hysteroskopi

Med hysteroskopi kan vi undersøge kvindens livmoder og æggeledere. En hysteroskopi er en kikkertundersøgelse, hvor man kan se indersiden af kvindens livmoder. Undersøgelsen foregår under lokalbedøvelse.

Hysterosalpingografi (HSG)

Hysterosalpingografi forkortes ofte til HSG. HSG er en røntgenundersøgelse, hvor der sprøjtes lidt kontrastvæske op i livmoderen, hvorpå man ved røntgen kan aflæse æggeledernes funktion. Undersøgelsen kan være ubehagelig.

Laparoskopi

En laparoskopi er en kikkertundersøgelse. En laparoskopiundersøgelse giver et godt overblik over kvindens indre kønsorganer. Det er samtidigt også muligt at undersøge de øvrige organer i bughulen. Laparoskopi foretages på hospitalet under fuld bedøvelse.

Hormonanalyse

En hormonanalyse består af en blodprøve, som giver et øjebliksbillede hormonernes koncentration. Hormonernes samspil og koncentration har en væsentlig betydning for bl.a. kvindens evne til at modne æg og få ægløsning.

 

Læs mere om undersøgelse af manden.

 

Nyheder

Bedre IVF resulter med nyt Spindel mikroskop
Nordica Fertilitetsklinik. Spindel mikroskop i laboratoriet. Med dette helt nye Spindel mikroskop kan man præcist vurdere æggets kvalitet.

Ægdonation i Danmark
Anonymitet for donor fastholdes og økonmomisk kompensation for donors tidsforbrug er ikke mulig.

Gode resultater med laser assisted hatching
Brug af laser assisted hatching for kvinder over 38 år i IVF-behandling har medført en succesrate på 44%. Succesraten for samme gruppe af kvinder hvor laser assisted hatching ikke er anvendt er resultatet på 26%.

PCO klinik
Nordica og PCO foreningen er gået sammen om at skabe flere behandlingstilbud for PCO patienter.

Flere nyheder

Nyhedsbrev