Velkommen til dialogen

Dialoger:

 • Spørg lægen
 • Spørg lægen*
  "Spørg lægen" er ment som et tilbud, hvor I kan få svar på lægelige spørgsmål vedr. barnløshed, behandling, graviditet mv. "Spørg lægen" tilsidesætter ikke konsultationer med din egen læge.
 • Bestil gratis konsultation hos lægen
  Overvejer I at gå i behandling for barnløshed, er det en god ide at få en indledende samtale med lægen. Hos Nordica Fertilitetsklinik er denne samtale gratis og helt uforpligtende. Vi kalder det gratis IVF konsultation
 • Spørg sygeplejersken*
  Kære besøgende på "Spørg sygeplejersken" "Spørg sygeplejersken" er ment som et tilbud, hvor I kan få svar på spørgsmål til sygeplejersken vedr. barnløshed, behandling, graviditet mv. "Spørg sygeplejersken" tilsidesætter ikke konsultationer med din egen læge.
 • Spørg akupunktøren*
  Spørg akupunktøren er ment som et tilbud, hvor du kan få svar på spørgsmål til akupunktøren vedr. barnløshedsbehandling og akupunktur. Spørg akupunktøren tilsidesætter ikke konsultationer med din egen læge.
 • Spørg terapeuten
  Kære besøgende på "Spørg samtaleterapeuten" "Spørg samtaleterapeuten" er et tilbud, hvor du kan få svar på spørgsmål vedr. de følelsmæssige aspekter ved at være i behandling for barnløshed. Ønsker du at være anonym, skriver du anonym, når du bliver bedt om dit navn. Vi ønsker dig god fornøjelse med dialogen med samtaleterapeuten.
 • Patienthistorier
 • Patient Debatten
  Her kan vores patienter debatere om fertilitet, fertilitetsbehandling og IVF.
 • Patient ÆG-DONATION

Ønsker du at deltage i dialogen på Nordicas hjemmeside, gælder følgende regler. Dialogen foregår i det offentlige rum og du skal derfor være opmærksom på at Nordica ikke er ansvarlig for indlæg på dialogen. Til gengæld bestemmer du selv – du står altså selv til ansvar for de indlæg du kommer med.

Generelt gælder at der skal være plads til alle og alle debattører skal respekteres. Alle debatindlæg fremstår med et debattørnavn, overskrift og indlæg, og derfor er alle debattører anonyme. For at deltage i dialogen, er det nødvendigt at du oplyser dit navn og e-mailadresse til Nordica. På denne måde sikrer vi os, at alle vore debattører kan stå ved deres holdninger.

For at deltage i dialogen skal du acceptere vores retningslinier. Kan du ikke acceptere retningslinierne, beder vi dig forlade dialogen med det samme.

Nordica forbeholder sig til enhver tid ret til, men er ikke forpligtet til, at fjerne indlæg fra dialogerne, hvis Nordica direkte eller indirekte erfarer, at indholdet på dialogen er i strid med loven og/eller følgende retningslinier:

 • Indlæg som har karakter af chikane mod andre.
 • Reklamer.
 • Udlevering af telefonnumre eller kommercielle web-adresser.
 • Indlæg som opfordrer til, eller giver konkret anvisning på, medicinmisbrug eller køb af receptpligtige og ulovlige stoffer via internettet eller ad anden vej.
 • Indlæg skrevet i en ubehøvlet tone og vendinger, som vi finder det rigtigst at fjerne. Vi forventer dog generelt at vore debattører selv er i stand til at holde en sober omgangstone, og vi blander os derfor normalt ikke i dette.

Hvis Nordica finder at dialogen er i strid med ovenstående retningslinier og/eller gældende lovgivning, forbeholder vi os ret til udelukke en person fra dialogen, og eller udlevere oplysninger om personen til relevante myndigheder. Hvis du mener, at nogen overtræder nævnte regler, så kontakt venligst info@nordica.org.

Som følge af dialogens åbne karakter anbefaler Nordica, at du ikke udleverer navn, telefonnummer og e-mailadresse i dine indlæg.

Det skal understreges at indlæg på siden ikke tilsidesætter den naturlige og almindelige lægekontakt.

Du må kun benytte materiale fra dialogen til egen privat forbrug, og materialet må du derfor ikke mangfoldiggøres, kopieres eller udgives, med mindre der er givet tilladelse hertil fra Nordicas side, med undtagelse af det materiale du selv har ophavsret til.

Ved at deltage i dialogen accepterer du, at Nordica får en tidsubegrænset brugsret til at anvende dit indlæg på alle måder, i alle medier (eksisterende og fremtidige), i hele verden, i ubegrænset omfang. Nordica har desuden ret til at foretage ændringer, herunder oversættelser, omskrivninger af indlægget, og at overdrage indlægget til tredjemand.

De ovennævnte betingelser revurderes løbende, og de gældende betingelser vil altid være tilgængelige på hjemmesiden.

Vi ønsker dig rigtig god fornøjelse.

 
 

Tip en ven | Webmaster | Print