Samtale

Jeres samtaler med lægen er et vigtigt element i jeres behandlingsforløb.

Her kan I trygt stille spørgsmål, og vi vil komme med uddybende forklaringer samt udlevere yderligere relevant materiale om jeres behandling.

 

Vi har et fælles mål

...at I skal blive gravide

Jeres indledende samtale er et vigtigt skridt i den retning. Her skal vi, sammen med jer, finde ud af hvordan dette mål nås mest hensigtsmæssigt. Vi tager hensyn til jeres barnløshedsproblem, og jeres ønsker til behandlingsforløbet. Under den indledende konsultation vil vi på bedste vis forklare hvor lang tid vi regner med at behandlingen vil tage, hvilke mulige bivirkninger I kan opleve undervejs, samt hvilke estimerede omkostninger, der er involveret i behandlingen.

Ved samtalen sikrer vi os, at I har den nødvendige viden, inden I går i gang med fertilitetsbehandlingen. Gennem det videre forløb følger vi naturligvis op på jeres spørgsmål, og lytter til jeres behov.

 

Læs mere om diagnosticeringsforløbet her.

 

Du kan bestille tid til en gratis og uforpligtende samtale med lægen her.

 

Nyheder

Bedre IVF resulter med nyt Spindel mikroskop
Nordica Fertilitetsklinik. Spindel mikroskop i laboratoriet. Med dette helt nye Spindel mikroskop kan man præcist vurdere æggets kvalitet.

Ægdonation i Danmark
Anonymitet for donor fastholdes og økonmomisk kompensation for donors tidsforbrug er ikke mulig.

Gode resultater med laser assisted hatching
Brug af laser assisted hatching for kvinder over 38 år i IVF-behandling har medført en succesrate på 44%. Succesraten for samme gruppe af kvinder hvor laser assisted hatching ikke er anvendt er resultatet på 26%.

PCO klinik
Nordica og PCO foreningen er gået sammen om at skabe flere behandlingstilbud for PCO patienter.

Flere nyheder

Nyhedsbrev