Cancer og fertilitetsbehandling

Blandt forskere og fertilitetspatienter har der gennem en tid været øget interesse om hvorvidt, der er en øget risiko for på lang sigt at få æggestokcancer blandt kvinder, der har gennemgået in vitro fertilisering (IVF-behandling). Tanken er ikke fremmed, idet man i andre situationer, hvor hormonværdierne i kroppen stiger f.eks efter en graviditet, ved længere perioder hvor kvinden ikke har haft menstruation, netop finder en let øget risiko for æggestok- og brystcancer.

Det er derfor ikke utænkeligt, at kvinder der har været i IVF behandling, kunne blive disponeret for en langtidsrisiko for især æggestokcancer, pga. de høje hormonværdier i blodet som behandlingen periodevis giver. Tidligere har enkelte studier indikeret, at der skulle være en sådan risiko.

Gennemgår man de sidste års videnskabelige litteratur indenfor området og ser på resultaterne herfra, kan man med stor sikkerhed sige følgende:

Generelt har ufrivilligt barnløse kvinder en let forhøjet risiko for æggestokcancer. Sammenlignet med denne gruppe, er der ikke nogen øget risiko blandt kvinder der får medicin i forbindelse med deres IVF behandling set i forhold til dem, som aldrig har været i behandlet.

Sagt med andre ord

Den medicinske behandling for ufrivillig barnløshed øger ikke kvinders risiko for ovarie- og æggestokcancer. Yderligere er der ret sikre beviser for, at kvinder der kommer i behandling for ufrivillig barnløshed har en lavere risiko for at få æggestokcancer end de kvinder som aldrig kommer i barnløshedsbehandling.

Lige så sikre data foreligger ikke for brystcancer. De data der foreligger indikerer ikke, at kvinder der er i IVF behandling har en større risiko for brystcancer end kvinder der ikke er i behandling. Enkelte arbejder viser endda, at hvis man har været i Klomifencitrats-behandling, har man en mindre risiko end kvinder der ikke har været i behandling.

Konklusionen

På baggrund af ret store materialer, der er kontrolleret og veldokumenterede kan det siges, at kvinder som har et barnløshedsproblem har en lidt højere risiko for æggestokcancer end kvinder som ikke er barnløse. Denne risiko er dog ikke så stor, at man bør anbefale kvinder, der er ufrivilligt barnløse, at gå til årlige kontroller eller andre drastiske metoder for at undgå ovarie og æggestokcancersygdomme.

Det kræver et utroligt stort patientmateriale for overhovedet at kunne påvise, at der er en øget risiko. Det kan også med sikkerhed siges, at de medicinske produkter vi i dag anvender til IVF behandling i sig selv ikke øger risikoen for æggestokcancer eller brystcancer. Det kan også siges at, hvis der er en øget risiko for ufrivilligt barnløse for at få ovarie og æggestokcancer, så vil den mindskes til det risikoniveau som andre kvinder har, dersom kvinden bliver gravid.

 

Stil dine spørgsmål til lægen online.

 

Nyheder

Bedre IVF resulter med nyt Spindel mikroskop
Nordica Fertilitetsklinik. Spindel mikroskop i laboratoriet. Med dette helt nye Spindel mikroskop kan man præcist vurdere æggets kvalitet.

Ægdonation i Danmark
Anonymitet for donor fastholdes og økonmomisk kompensation for donors tidsforbrug er ikke mulig.

Gode resultater med laser assisted hatching
Brug af laser assisted hatching for kvinder over 38 år i IVF-behandling har medført en succesrate på 44%. Succesraten for samme gruppe af kvinder hvor laser assisted hatching ikke er anvendt er resultatet på 26%.

PCO klinik
Nordica og PCO foreningen er gået sammen om at skabe flere behandlingstilbud for PCO patienter.

Flere nyheder

Nyhedsbrev