Kvindelige årsager til barnløshed

De kvindelige årsager til barnløshed skyldes oftest:

  • Alder
  • Manglende ægløsning
  • Lukkede æggeledere
  • PCO – polycystisk ovarie
  • Endometriosis

Alder

Kvindelig barnløshed stiger i takt med kvindens alder, hvilket skyldes at kvaliteten af kvindens æg falder, som hun bliver ældre. Mandens alder betyder ikke nær så meget, og ofte er sædkvaliteten hos ældre mænd lige så god som hos yngre mænd.

Graviditetsraten over et år, når kvinden er under 31 år er 74%. Denne falder til 62% fra 31-35 år, og til 54% for kvinder over 35 år. Man skal dog være opmærksom på, at det er meget svært at forudsige succesraten for graviditeter for det enkelte individ. Men undersøgelser har vist, at fertiliteten falder med alderen, pga. det faldende antal æg kvinden producerer samt den faldende kvalitet af æggene. Dertil kommer den øgede abortrisiko, der følger med kvindens stigende alder. Abortrisikoen for den ældre kvinde skyldes for en stor dels vedkommende kromosomfejl i æggene.

Manglende ægløsning

Manglende ægløsning skyldes som regel polycystisk ovarie syndrom (PCO), tidlig overgangsalder, for højt niveau prolaktin eller for lavt niveau af hormonerne FSH og LH.

Kvinder med problemer med modningen af æggene og ægløsningen kan ofte hjælpes ad medicinsk vej. For nogle kvinders vedkommende er uregelmæssige blødninger som et ur, der går forkert. Vi stiller uret medicinsk, og så kommer blødningerne og ægløsninger igen regelmæssigt. Som regel kombinerer vi den medicinske behandling med insemination (IUI) eller reagensglasbehandling (IVF).

Læs mere om:

Lukkede æggeledere

Nogle kvinder har forsnævrede eller helt lukkede æggeledere. Andre kvinder har ingen æggeledere, da de er bortopererede f.eks. efter en graviditet udenfor livmoderen. Har du lukkede eller forsnævrede æggeledere, kan det være svært at blive gravid, idet ægget enten går til grunde i æggelederen, eller ikke opfanges af æggelederen, og derfor forsvinder ud i bughulen. Mandens sædceller har også svært ved at trænge igennem æggelederen, hvis den er snæver eller helt lukket. Derfor bliver man heller ikke gravid.

Der kan være flere årsager til lukkede æggeledere. Kvinden kan være født med en snæver passage. Ved snævre æggeledere sker det nogle gange, at kvinder bliver gravide udenfor livmoderen, og derfor får fjernet æggelederne. Infektioner efter underlivsbetændelse, f.eks. i forbindelse med en klamydiainfektion, eller efter en operation i underlivet, kan forårsage sammenvoksninger af æggelederne. Endometriose og operation i livmoderen kan også beskadige æggeledernes funktion.

Har du problemer med lukkede æggeledere, kan du godt blive gravid alligevel. Det vil bare ikke ske ved naturlig befrugtning. Ved lukkede æggeleder er vores eneste reelle behandlingsmulighed reagensglasbehandling, hvor ægget befrugtes udenfor livmoderen i et laboratorium, hvorefter det befrugtede æg sættes tilbage i livmoderen til normal udvikling.

Læs mere om:

PCO

PCO står for Polycystisk Ovarie. PCO er en sygdom. Det menes, at hver 7. kvinde har PCO i mere eller mindre grad. PCO er den hyppigste årsag til manglende eller forstyrrelse af ægløsningen.

PCO vil sige, at du har et unormalt højt antal ægblærer, som forstyrrer din ægløsning. I en normal cyklus overhaler ét æg de andre æg i modningen, som så fører til ægløsning af et enkelt æg. Hos PCO patienter udvikler alle ægblærerne sig lige hurtigt, dermed går processen i stå, og ægløsning udebliver.

Kvinder med PCO har et højere niveau af mandligt kønshormon, og derfor ser vi ofte andre symptomer, som øget hårvækst og tendens til uren hud hos kvinder med PCO. En tendens til overvægt, hvor fedtet er centreret omkring maven, ses også blandt PCO patienter. Andre kvinder har ingen nævneværdige symptomer på PCO.

Der findes forskellige grader af PCO, og grader af symptomer på PCO. Graden af PCO påvirker således også den behandlingsmetode, der vælges i det individuelle tilfælde. Typisk er der tale om en kombination af medicinsk behandling, som fremkalder modning af ægget og ægløsning. Man kan så vælge at kombinere den medicinske behandling med enten insemination (IUI) eller reagensglasbehandling (IVF).

Har du PCO og er overvægtig, anbefaler vi dig, at du taber dig, da fedtet omdanner mandlige hormoner til andre hormoner, som ødelægger modningen af ægget. Nordica Fertilitetsklinik og PCO foreningen har i samarbejde startet PCO-klinikken. Er du PCO-patient, og har du et overvægtsvægtproblem, kan du få hjælp til at tabe dig sammen med andre PCO-patienter gennem PCO-foreningen og PCO-klinikken.

Læs mere om:

Endometriosis

Endometriosis kan være en smertefuld og kronisk sygdom. Det menes at den påvirker 2-4% af alle kvinder. Endometriosis opstår, når dele af livmoderslimhinden også findes udenfor livmoderen i bughulen. Som regel sætter endometriet sig i underlivet, på æggestokkene og æggelederne. Vævet påvirkes af hormonerne på samme måde som livmoderslimhinden, og vokser frem mod menstruation. I modsætning til livmoderslimhinden, så kan endometriosevævet ikke komme af med blødningen, og i stedet for at forsvinde ud gennem livmoderen, løber blodet ud i bughulen. Dette medfører en form for betændelsesagtig tilstand og blodcyster i bughulen, som kan være meget smertefulde.

Symptomer på endometriosis er typisk:

  • Smerter før og under menstruation
  • Smerter i forbindelse med ægløsning
  • Smerter i forbindelse med sex
  • Barnløshed
  • Kraftige og/eller uregelmæssige blødninger

Nogle kvinder har ingen nævneværdige symptomer på endometriosis.

Da der er forskellige grader af endometriosis, og da endometriosis kan sidde forskelligt fra kvinde til kvinde, er det en individuel vurdering hvilken behandling, som er den bedste. Det, der virker for én kvinde, er måske ikke en egnet behandling for en anden. Endometriosis kan behandles både medicinsk og/eller ved en laparoskopi. En laparoskopi er en mindre kirurgisk procedure, hvor dele af endometriosevævet fjernes. En laparoskopi foretages på sygehuset i fuld bedøvelse.

Du kan læse mere om laparoskopi her

 

Nyheder

Bedre IVF resulter med nyt Spindel mikroskop
Nordica Fertilitetsklinik. Spindel mikroskop i laboratoriet. Med dette helt nye Spindel mikroskop kan man præcist vurdere æggets kvalitet.

Ægdonation i Danmark
Anonymitet for donor fastholdes og økonmomisk kompensation for donors tidsforbrug er ikke mulig.

Gode resultater med laser assisted hatching
Brug af laser assisted hatching for kvinder over 38 år i IVF-behandling har medført en succesrate på 44%. Succesraten for samme gruppe af kvinder hvor laser assisted hatching ikke er anvendt er resultatet på 26%.

PCO klinik
Nordica og PCO foreningen er gået sammen om at skabe flere behandlingstilbud for PCO patienter.

Flere nyheder

Nyhedsbrev